Lungmuß Feuerfest –
VÁŠ SPECIALISTA NA INOVATIVNÍ ŽÁRUVZDORNÉ VÝROBKY

Společnost Chemikalien-Gesellschaft Hans Lungmuß mbH & Co. KG (Lungmuß Feuerfest) patří již téměř 60 let k vedoucím dodavatelům netvářených žáruvzdorných produktů v Evropě. Díky dlouholetému samostatnému vývoji produktů – v úzké spolupráci se zákazníky – nabízí společnost širokou paletu na míru šitých systémových řešení.

Mezi zákazníky společnosti Lungmuß Feuerfest patří ocelárny, vysokopecní závody, slévárny železa a oceli, průmyslové závody na zpracování hliníku a neželezných kovů, cementárny a ostatní provozovatelé pecních zařízení, např. kovárny a provozy zušlechťování kovů.

Kromě vývoje a výroby individuálních směsí a žáruvzdorných stavebních dílců (prefabrikátů) nabízí společnost Lungmuß Feuerfest a její tým zkušených odborníků svým zákazníkům technické poradenství a kompletní servisní služby.

Systém řízení jakosti, etablovaný od roku 1994 a přizpůsobený dle normy DIN EN ISO 9001:2008, zaručuje zákazníkům rovnoměrně vysokou kvalitu produktů.