ZPRACOVÁNÍ HLINÍKU

Lungmuß Feuerfest již mnoho let spolupracuje s podniky hliníkářského průmyslu. Produkty vyvinuté pro speciální použití splňují vysoké požadavky zákazníků na životnost, náklady a efektivitu moderních žáruvzdorných produktů.

PORTFOLIO PRO HLINÍKÁŘSKÝ PRŮMYSL ZAHRNUJE NETVÁŘENÉ ŽÁRUVZDORNÉ PRODUKTY (ODLÉVACÍ, DUSACÍ, NÁSTŘIKOVÉ A OPRAVÁRENSKÉ HMOTY) PRO:
 • Elektrolytické komory
 • Tavicí pece (nístějové tavicí pece, vanové tavicí pece, šachtové tavicí pece)
 • Elektrické indukční kelímkové pece, elektrické indukční žlábkové pece a induktory
 • Udržovací pece
 • Odlévací pece
 • Pánve a kelímky (také jako hotové kelímky)
 • Žlaby
 • Přepravní kelímky pro transport po silnici

KROMĚ TOHO LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ:
 • Kompletní vyzdívka a kontrola vyschnutí servisním odborníkem přímo na místě
 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
 • V rámci kompletních servisních služeb vyzdíváme a vysoušíme v našem montážním oddělení i pánve a kelímky zákazníků.
 • Můžeme Vám poskytnout i kompletně vyzděné a vysušené pecní nádoby jako rychle vyměnitelné náhradní agregáty. Tím Lungmuß Feuerfest významně přispívá ke zvýšení disponibility zařízení a snížení prostojů.

V ODDĚLENÍ PREFABRIKÁTŮ JSOU KONSTRUOVÁNY A ZHOTOVOVÁNY MIMO JINÉ I NA MÍRU ŠITÉ KONSTRUKČNÍ DÍLCE, JAKO NAPŘ.:
 • Hotové kelímky
 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Ochranné desky a dna pánví
 • Vtokové systémy