Tradice ruku v ruce s inovací

Společnost Lungmuß Feuerfest byla založena 1. února 1958 Hansem Lungmußem. Jedná se o rodinnou společnost, v jejímž čele stojí již třetí generace. Díky tomu, že se rodina aktivně zapojuje do operativního řízení společnosti, je zajištěno rychlé rozhodování a vysoká flexibilita.

Po začátcích v původním závodě v dortmundské přístavní oblasti byla výroba plynule rozšiřována. V roce 1971 byl otevřen druhý výrobní závod v bezprostředním sousedství. V tomto závodě je dnes vyráběna většina směsí. V roce 2007 byla zahájena výroba žáruvzdorných konstrukčních dílů. Tato výrobní linka pokračuje od roku 2015 – po rozsáhlém rozšíření provozu – ve výrobě v novém závodě s výrazně vyšší kapacitou.

Z lokálně orientovaného dodavatele, kterým společnost byla na začátku své existence, se Lungmuß Feuerfest stala dodavatelem s celosvětovou působností. Podíl exportu činí více než 50 %, přičemž základem technických inovací je stále německý trh.

1958

Založení společnosti Chemikalien-Gesellschaft Hansem Lungmußem

Zahájení výroby v Dortmundu, na ulici Franziusstraße 84 (závod 1). Zpočátku především výroba magnezitových nástřikových hmot pro ocelárny, především pro Siemensovy-Martinovy pece.

1966

Lungmuß Feuerfest realizuje v Německu první vyzdívku žlabu vysoké

pece pomocí syntetické dusací směsi pro společnost Hoesch Stahl AG

1970

První testování Lungmuß ucpávkové hmoty pro odpichový otvor vysokých pecí

1971

Závod 2

Nákup a výstavba druhého areálu firmy v Dortmundu

1973

Zahájení výroby ucpávkových hmot pro odpichové otvory

na zařízení, které v té době patřilo k nejmodernějším zařízením v Německu, poprvé jednotlivě baleno do plastových sáčků

1981

Ucpávkové hmoty pro odpichový otvor bez obsahu dehtu a smoly

První firma v Německu vyvíjející ucpávkové hmoty pro odpichový otvor bez obsahu dehtu a smoly

1988

Výroba na čtyřech míchacích linkách

Tři zařízení v Sudkampu a jedno zařízení ve Franziusstraße

1993

Systém Lungmuß Ladle Lining

Vývoj systémů Lungmuß Ladle Lining pro optimalizované dodání a využívání monolitických ocelářských pánví

1996

Výstavba nové budovy laboratoře

1999

Výstavba budovy ředitelství

2002

Vývoj žáruvzdorného konceptu pro slévárny

2003

Vybudování nové výrobní linky na výrobu hmot pro odpichové otvory

2005

Nová výrobní linka

Vybudování nové výrobní linky na výrobu tekutých, nástřikových a dusacích směsí obsahujících uhlík

2007

Závod 3

Zprovoznění závodu na výrobu žáruvzdorných stavebních dílů

2008

Hmota pro odpichové otvory

Vybudování druhé výrobní linky na výrobu hmot pro odpichové otvory

2008

Lungmuß Feuerfest Tschechien

Založení dceřiné společnosti Lungmuß Feuerfest Tschechien s.r.o. v Brně (Česká republika)

2012

Rozšíření závodu

a vybudování nového expedičního skladu

2013

Další výstavba budov ředitelství

2015

+ 10 000 m² / Nový závod 3

Rozšíření areálu firmy o 10 000 m², vybudování nového závodu na výrobu žáruvzdorných stavebních dílů a ocelových konstrukcí

2017

+ 9 000 m²

Opětovné rozšíření provozní plochy

2020

Rozšíření správy

Výstavba třípatrové kancelářské budovy