SLÉVÁRNY (ŽELEZA A OCELI)

Lungmuß Feuerfest je jedním z vedoucích dodavatelů žáruvzdorných výrobků do sléváren železa a oceli.

Portfolio pro indukční kelímkové pece zahrnuje neutrální, kyselé a zásadité suché dusací směsi pro kelímky a vysprávkové a opravárenské hmoty.

KROMĚ TOHO VEŠKERÉ PRODUKTY PRO:
 • Přední část pece, odpichový žlab
 • Vrchní část pece
 • Límec pece
 • Výmaz cívky
 • Izolace (slídové produkty)
 • Dno pece
 • Výtlačný kámen
 • Víka

PRO KUPOLOVÉ PECE SPOLEČNOST LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ ODLÉVACÍ, DUSACÍ A NÁSTŘIKOVÉ HMOTY PRO VYZDÍVKY VŠECH RELEVANTNÍCH OBLASTÍ:

 • Sifon
 • Pro krátké provozní odstávky byly vyvinuty speciální, rychle se zahřívající odlévací směsi.
 • Odpichový kanál a nístěj
 • Tavicí zóna
 • Šachta
 • Prstencová komora
 • Plynový obvod a spalovací komora
 • Odsávání prachu
 • Žlaby
 • Předpecí

VÝBĚR ŽÁRUVZDORNÝCH MATERIÁLŮ PRO PÁNVE ZAHRNUJE:
 • Přepravní kontejnery
 • Manipulační kontejnery a konvertor
 • Modifikace hořčíkem u tvárné litiny
 • Odlévací nádoby
 • Mezgerovy pánve
 • Jeřábové licí pánve
 • Nevytápěné licí zařízení

KROMĚ TOHO LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ:
 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality odlévání
 • Kompletní vyzdívky a dohled nad procesem vysoušení přímo na místě zajišťují servisní technici
 • Kromě toho jsou v rámci kompletního servisu v oddělení prefabrikátů prováděny vyzdívky a sušení slévárenských pánví zákazníků.

S vlastními produkty a zaměstnanci vyzdívá Lungmuß Feuerfest odlévací a udržovací pece a zajišťuje jejich kompletní servis: Také pecní nádoby, především slévárenské pece a předpecí, kompletně vyzděné a vysušené ve vlastním oddělení prefabrikátů, mohou být poskytnuty jako rychle vyměnitelné náhradní agregáty. Tím Lungmuß Feuerfest významně přispívá ke zvýšení disponibility zařízení a snížení prostojů.

V ODDĚLENÍ PREFABRIKÁTŮ JSOU KONSTRUOVÁNY A ZHOTOVOVÁNY MIMO JINÉ I NA MÍRU ŠITÉ KONSTRUKČNÍ DÍLCE, JAKO NAPŘ.:
 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Přepady pánve
 • Desky konvertorů
 • Ochranné desky a dna pánví
 • Výtokové kameny
 • Vtokové systémy