KOMPLETNÍ SERVIS PRO SLÉVÁRNY

Lungmuß Feuerfest nabízí optimální vyzdívku a homogenní, kompletní vysoušení bez zbytkové vlhkosti agregátů ve slévárnách, které se používají k přepravě, manipulaci, udržování teploty a odlévání:
  • Pánve všeho druhu
  • GF konvertory
  • Předpecí
  • Odlévací pece
Poskytované služby lze upravit dle individuálních přání zákazníka a skládají se z:
  • Inženýrství: Výpočet prostupu tepla, izolační koncepce, výběr vhodných izolačních a žáruvzdorných materiálů
  • Vybourání a likvidace opotřebovaných žáruvzdorných materiálů
  • Zkouška UVV
  • Instalace izolačních a žáruvzdorných materiálů
  • Optimální vysoušení: Dodání nádoby připravené k použití (během zprovoznění nevytéká žádný kondenzát)
Výhody pro zákazníky spočívají ve značné redukci prostojů: Odpadají doby nutné pro vyzdívání a vysoušení, stejně jako stavební místa narušující chod výroby. Kromě toho se prodlužuje životnost a zvyšuje disponibilita a rentabilita zařízení.<br
Zároveň se snižují rizika v rámci bezpečnosti práce, která vznikají přítomností externích firem v závodě zákazníka, stejně jako rizika znečištění.<br
Obzvláště je třeba vyzvednout úspory nákladů na energie za vysoušení a administrativní náklady na logistiku a skladování.