PECNÍ ZAŘÍZENÍ

Důležitý význam pro ekonomický provoz má především vysoká disponibilita pecních zařízení. Té lze dosáhnout jak snížením trvání doby opravy, tak i prodloužením cyklu oprav. Za účelem dosažení těchto cílů společnost Lungmuß Feuerfest vyvinula ve spolupráci se svými zákazníky speciální produkty a individuální řešení stavebních dílců na vyzdívku, obložení a opravu pecních zařízení.
 
NOVÁ VYZDÍVKOVÁ KONCEPCE JE REALIZOVÁNA V RÁMCI KOMPLETNÍHO SERVISU:
Návrh a zhotovení šablon se uskutečňuje ve vlastním oddělení ocelových konstrukcí. Oddělení prefabrikátů zaručuje optimální vyzdívku s malým přídavkem vody a rovnoměrným zhutněním. Následně probíhá vysoušení konstrukčních dílců v plynule regulovatelné konvekční peci. Zabudování a optimální instalace žáruvzdorného pracoviště je zajištěna přítomností montážního mistra ze společnosti Lungmuß Feuerfest přímo na místě zabudování.

Tyto produkty se vyznačují jednoduchou a stabilní konstrukcí (bez krajního úhlu u ocelových odlitků). Díky „cílenému zakrytí“ je minimalizováno poškození ve spárách. Kromě toho je navýšena tepelná kapacita a díky vylepšené izolaci jsou sníženy tepelné ztráty. Díky krátkým dobám vyzdívání a nahřívání je zaručena vysoká disponibilita zařízení. I průběžné opravy jsou díky výměně konstrukčních dílů rychlé a jednoduché. Tím se zkracuje čas pobytu externích firem ve výrobním provozu, čímž se snižuje riziko pracovních úrazů.
 
KROMĚ TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH VÝHOD NABÍZÍ SPOLEČNOST LUNGMUSS FEUERFEST SVÝM ZÁKAZNÍKŮM I DALŠÍ ÚSPORY:
Snižují se administrativní výdaje, jelikož kompletní servis je zajišťován společností Lungmuß Feuerfest. Odpadají nákladné úhelníky z lité oceli v okrajových oblastech. Náklady na energii se snižují jak při vysoušení, tak při běžném provozu, neboť nová vyzdívka zajišťuje optimalizovanou energetickou bilanci. Ve výsledku se tudíž zvyšuje životnost a disponibilita i rentabilita zařízení.

OBLASTI POUŽITÍ JSOU:
 • Žíhací pece
 • Vozíkové pece
 • Pece s válečkovou nístějí
 • Krokové pece
 • Kovářské pece
 • Pece s otočnou nístějí a pece s otočnou půdou
 • Narážecí pece
 • Průběžné pece
 • Zvonové pece
 • Kalicí pece
 • Komorové pece
 • Namáčecí jámy