Zpracováni hliníku

Lungmuß Feuerfest již mnoho let spolupracuje s podniky hliníkářského průmyslu. Produkty vyvinuté pro speciální použití splňují vysoké požadavky zákazníků na životnost, náklady a efektivitu moderních žáruvzdorných produktů.

PORTFOLIO PRO HLINÍKÁŘSKÝ PRŮMYSL ZAHRNUJE NETVÁŘENÉ ŽÁRUVZDORNÉ PRODUKTY (ODLÉVACÍ, DUSACÍ, NÁSTŘIKOVÉ A OPRAVÁRENSKÉ HMOTY) PRO:

 • Elektrolytické komory
 • Tavicí pece (nístějové tavicí pece, vanové tavicí pece, šachtové tavicí pece)
 • Elektrické indukční kelímkové pece, elektrické indukční žlábkové pece a induktory
 • Udržovací pece
 • Odlévací pece
 • Pánve a kelímky (také jako hotové kelímky)
 • Žlaby
 • Přepravní kelímky pro transport po silnici

KROMĚ TOHO LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ:

 • Kompletní vyzdívka a kontrola vyschnutí servisním odborníkem přímo na místě
 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
 • V rámci kompletních servisních služeb vyzdíváme a vysoušíme v našem montážním oddělení i pánve a kelímky zákazníků.
 • Můžeme Vám poskytnout i kompletně vyzděné a vysušené pecní nádoby jako rychle vyměnitelné náhradní agregáty. Tím Lungmuß Feuerfest významně přispívá ke zvýšení disponibility zařízení a snížení prostojů.

Darüber hinaus bietet Lungmuß Feuerfest:

 • Komplette Zustellungen sowie Trocknungsüberwachungen vor Ort durch Servicemitarbeiter
 • Isolations- und Zustellkonzepte zur Optimierung des Energiehaushaltes, der Arbeitssicherheit und der Metallqualität
 • Daneben werden auch Tiegel und Pfannen der Kunden in der Fertigbauabteilung im Komplettservice zugestellt und getrocknet.
 • Auch komplett zugestellte und getrocknete Ofengefäße können als schnell wechselbare Ersatz-Aggregate zur Verfügung gestellt werden. Damit leistet Lungmuß Feuerfest einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und zur Reduzierung von Stillstandszeiten.

V ODDĚLENÍ PREFABRIKÁTŮ JSOU KONSTRUOVÁNY A ZHOTOVOVÁNY MIMO JINÉ I NA MÍRU ŠITÉ KONSTRUKČNÍ DÍLCE, JAKO NAPŘ.:

 • Hotové kelímky
 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Ochranné desky a dna pánví
 • Vtokové systémy