Feroslitiny

UCPÁVKOVÁ HMOTA PRO ODPICHOVÝ OTVOR

Od roku 2001 společnost Lungmuß Feuerfest vyvíjí a prodává hmoty pro odpichové otvory pro použití u neželezných kovů a feroslitin. Vyšší požadavky na výrobu ve spojitosti s novou strojní technikou v mnoha závodech iniciovaly poptávku po nových hmotách pro odpichové otvory. Cílem je dodávat hmotu pro nejrůznější provedení odpichových otvorů obloukových a šachtových pecí. Receptury směsí a technické provedení odpichového otvoru jsou optimalizovány v úzké spolupráci se zákazníkem. Tím je zaručen ideální výkon odpichového otvoru a dlouhá životnost žáruvzdorné vyzdívky. Rozdílná vybavení zařízení, různá teplota a technické provedení odpichového otvoru jsou důvodem potřeby takových odpichových hmot, které jsou vyráběny pro každé použití a pro každou pec individuálně.

V současné době nabízí společnost Lungmuß Feuerfest ucpávkové hmoty pro odpichové otvory pro tato použití:

 • Feronikl (FeNi)
 • Feromangan (FeMn)
 • Ferosilicium (FeSi)
 • Křemíkový kov (Si)
 • Křemíkový mangan (SiMn)
 • Ferochrom (FeCr)
 • Ferotitan (FeTi)
 • Oxid titaničitý (TiO2)
 • Měď (Cu)
 • Olovo (Pb)
 • Karbid vápenatý (CaC2)

BETONY NA PÁNVE A ŽLABY

Společnost vyvinula vysoce kvalitní betony určené pro nejrůznější speciální použití, které přesvědčí dlouhou životností a nízkými specifickými náklady.

KROMĚ TOHO LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ:

 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
 • Kompletní vyzdívky a dohled nad procesem vysoušení přímo na místě zajišťují servisní technici
 • V našem oddělení prefabrikátů vyzdíváme a vysoušíme v rámci kompletních servisních služeb i pánve a kelímky zákazníků.

PREFABRIKÁTY

Lungmuß Feuerfest využívá svých odborných znalostí a know-how k zajištění efektivního použití stavebních dílců u zákazníka. Konstrukční oddělení zpracovává technické koncepty a vyvíjí optimalizovaná řešení pro použití žáruvzdorných materiálů. Hlavní pozornost je věnována redukci doby vyzdívání a doby nahřívání, jakož i zlepšování odolnosti díky optimálním vlastnostem materiálů.