Měď / Neželezné kovy

Lungmuß Feuerfest již mnoho let spolupracuje s podniky pro průmyslové zpracování neželezných kovů. Produkty vyvinuté pro speciální použití splňují vysoké požadavky zákazníků na životnost, náklady a efektivitu moderních žáruvzdorných produktů.

PORTFOLIO PRO PRŮMYSLOVÉ ZPRACOVÁNÍ NEŽELEZNÝCH KOVŮ ZAHRNUJE NETVÁŘENÉ ŽÁRUVZDORNÉ PRODUKTY (ODLÉVACÍ, DUSACÍ, NÁSTŘIKOVÉ A OPRAVÁRENSKÉ HMOTY) PRO:

 • Elektrické indukční kelímkové pece, elektrické indukční žlábkové pece a induktory
 • Licí pece
 • Šachtové pece
 • Pánve
 • Žlaby
 • Udržovací pece

KROMĚ TOHO LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ:

 • Kompletní vyzdívky a kontrola vyschnutí tavicích a odlévacích pecí přímo na místě
 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality kovů
 • V rámci kompletních servisních služeb vyzdíváme a vysoušíme v našem oddělení prefabrikátů i pánve a kelímky zákazníků.
 • Můžeme Vám poskytnout i kompletně vyzděné a vysušené pecní nádoby jako rychle vyměnitelné náhradní agregáty. Tím Lungmuß Feuerfest významně přispívá ke zvýšení disponibility zařízení a snížení prostojů.

V ODDĚLENÍ PREFABRIKÁTŮ JSOU KONSTRUOVÁNY A ZHOTOVOVÁNY MIMO JINÉ I NA MÍRU ŠITÉ KONSTRUKČNÍ DÍLCE, JAKO NAPŘ.:

 • Hotové kelímky
 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Ochranné desky a dna pánví
 • Vtokové systémy