Pecní Zařízení

Důležitý význam pro ekonomický provoz má především vysoká disponibilita pecních zařízení. Té lze dosáhnout jak snížením trvání doby opravy, tak i prodloužením cyklu oprav. Za účelem dosažení těchto cílů společnost Lungmuß Feuerfest vyvinula ve spolupráci se svými zákazníky speciální produkty a individuální řešení stavebních dílců na vyzdívku, obložení a opravu pecních zařízení.

NOVÁ VYZDÍVKOVÁ KONCEPCE JE REALIZOVÁNA V RÁMCI KOMPLETNÍHO SERVISU:

Návrh a zhotovení šablon se uskutečňuje ve vlastním oddělení ocelových konstrukcí. Oddělení prefabrikátů zaručuje optimální vyzdívku s malým přídavkem vody a rovnoměrným zhutněním. Následně probíhá vysoušení konstrukčních dílců v plynule regulovatelné konvekční peci. Zabudování a optimální instalace žáruvzdorného pracoviště je zajištěna přítomností montážního mistra ze společnosti Lungmuß Feuerfest přímo na místě zabudování.

Tyto produkty se vyznačují jednoduchou a stabilní konstrukcí (bez krajního úhlu u ocelových odlitků). Díky „cílenému zakrytí“ je minimalizováno poškození ve spárách. Kromě toho je navýšena tepelná kapacita a díky vylepšené izolaci jsou sníženy tepelné ztráty. Díky krátkým dobám vyzdívání a nahřívání je zaručena vysoká disponibilita zařízení. I průběžné opravy jsou díky výměně konstrukčních dílů rychlé a jednoduché. Tím se zkracuje čas pobytu externích firem ve výrobním provozu, čímž se snižuje riziko pracovních úrazů.

KROMĚ TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH VÝHOD NABÍZÍ SPOLEČNOST LUNGMUSS FEUERFEST SVÝM ZÁKAZNÍKŮM I DALŠÍ ÚSPORY:

Snižují se administrativní výdaje, jelikož kompletní servis je zajišťován společností Lungmuß Feuerfest. Odpadají nákladné úhelníky z lité oceli v okrajových oblastech. Náklady na energii se snižují jak při vysoušení, tak při běžném provozu, neboť nová vyzdívka zajišťuje optimalizovanou energetickou bilanci. Ve výsledku se tudíž zvyšuje životnost a disponibilita i rentabilita zařízení.

Neben technischen und organisatorischen Vorteilen bietet Lungmuß Feuerfest seinen Kunden auch Kostenvorteile:

Der Verwaltungsaufwand wird gemindert, da der Komplettservice allein von Lungmuß Feuerfest geleistet wird. Kostenintensive Stahlgusswinkel im Randbereich entfallen. Energiekosten können sowohl für die Trocknung als auch im laufenden Betrieb eingespart werden, da die Neuzustellung eine optimierte Energiebilanz aufweist. Im Ergebnis können somit die Standzeiten, die Anlagenverfügbarkeit und -rentabilität gesteigert werden.

OBLASTI POUŽITÍ JSOU:

 • Žíhací pece
 • Vozíkové pece
 • Pece s válečkovou nístějí
 • Krokové pece
 • Kovářské pece
 • Pece s otočnou nístějí a pece s otočnou půdou
 • Narážecí pece
 • Průběžné pece
 • Zvonové pece
 • Kalicí pece
 • Komorové pece
 • Namáčecí jámy