Prefabrikáty

V oddělení prefabrikátů jsou dle zadání zákazníků odlévány a vysoušeny konstrukční díly až do hmotnosti 20 t. Přitom je kladen velký důraz na technickou preciznost a optimální zpracování a vysoušení.

Lungmuß Feuerfest s radostí poskytne odborné znalosti při prověřování efektivního použití stavebních dílců přímo u zákazníka. Plánovací oddělení zpracovává technické koncepty a vyvíjí optimalizovaná řešení pro použití žáruvzdorných materiálů.

Hlavními cíly jsou zpravidla redukce doby potřebné pro vyzdívku pánve a doby nahřívání, stejně jako zlepšování odolnosti optimálními vlastnostmi materiálů.

Vlastní oddělení konstrukce forem je schopno vyrobit v nejkratší době šablony z ocele, plastu a dřeva. To společnosti Lungmuß Feuerfest umožňuje velkou flexibilitu již ve fázi plánování, jejímž výsledkem je rychlá a jednoduchá realizace projektů.

Ve spojení s osvědčenou kvalitou zpracovávaných materiálů tak může být pro každé použití vyvinuto optimální, na míru šité řešení, které značně převyšuje odolnost běžných žáruvzdorných vyzdívek. Tím je vyhověno nárokům zákazníků na nákladovou efektivnost a vysokou disponibilitu zařízení.

In Verbindung mit den bewährten Qualitäten der verarbeiteten Materialien kann so für jeden Einsatz eine optimale, maßgeschneiderte Lösung entwickelt werden, die die Haltbarkeit von Feuerfestzustellungen im Vergleich zu herkömmlichen Zustellungen deutlich übersteigt. Damit wird den Wünschen der Kunden nach Kosteneffizienz und hoher Verfügbarkeit der Anlagen Rechnung getragen.

Konstrukcí a zhotovením těchto na míru šitých a díky předvysušení okamžitě použitelných stavebních dílců přispívá firma Lungmuß Feuerfest svým zákazníkům velkou měrou ke zvýšení disponibility zařízení a redukci prostojů.