Slévárny (Železa a oceli)

Lungmuß Feuerfest je jedním z vedoucích dodavatelů žáruvzdorných výrobků do sléváren železa a oceli.

Portfolio pro indukční kelímkové pece zahrnuje neutrální, kyselé a zásadité suché dusací směsi pro kelímky a vysprávkové a opravárenské hmoty.

KROMĚ TOHO VEŠKERÉ PRODUKTY PRO:

 • Přední část pece, odpichový žlab
 • Vrchní část pece
 • Límec pece
 • Výmaz cívky
 • Izolace (slídové produkty)
 • Dno pece
 • Výtlačný kámen
 • Víka

PRO KUPOLOVÉ PECE SPOLEČNOST LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ ODLÉVACÍ, DUSACÍ A NÁSTŘIKOVÉ HMOTY PRO VYZDÍVKY VŠECH RELEVANTNÍCH OBLASTÍ:

 • Sifon
 • Pro krátké provozní odstávky byly vyvinuty speciální, rychle se zahřívající odlévací směsi.
 • Odpichový kanál a nístěj
 • Tavicí zóna
 • Šachta
 • Prstencová komora
 • Plynový obvod a spalovací komora
 • Odsávání prachu
 • Žlaby
 • Předpecí

Kupolofen

Für den Kupolofen bietet Lungmuß Feuerfest Gieß-, Stampf- und Spritzmassen zur Zustellung aller relevanten Bereiche an:

 • Siphon
 • Für kurze Betriebsstillstände wurden spezielle, schnell aufheizbare Gießmassen entwickelt.
 • Stichlochkanal und Herd
 • Schmelzzone
 • Schacht
 • Ringkammer
 • Gichtgasleitung und Brennkammer
 • Entstaubung
 • Rinnen
 • Vorherd

VÝBĚR ŽÁRUVZDORNÝCH MATERIÁLŮ PRO PÁNVE ZAHRNUJE:

 • Přepravní kontejnery
 • Manipulační kontejnery a konvertor
 • Modifikace hořčíkem u tvárné litiny
 • Odlévací nádoby
 • Mezgerovy pánve
 • Jeřábové licí pánve
 • Nevytápěné licí zařízení

KROMĚ TOHO LUNGMUSS FEUERFEST NABÍZÍ:

 • Izolační a vyzdívkové koncepce za účelem optimalizace energetického hospodářství, bezpečnosti práce a kvality odlévání
 • Kompletní vyzdívky a dohled nad procesem vysoušení přímo na místě zajišťují servisní technici
 • Kromě toho jsou v rámci kompletního servisu v oddělení prefabrikátů prováděny vyzdívky a sušení slévárenských pánví zákazníků.

S vlastními produkty a zaměstnanci vyzdívá Lungmuß Feuerfest odlévací a udržovací pece a zajišťuje jejich kompletní servis: Také pecní nádoby, především slévárenské pece a předpecí, kompletně vyzděné a vysušené ve vlastním oddělení prefabrikátů, mohou být poskytnuty jako rychle vyměnitelné náhradní agregáty. Tím Lungmuß Feuerfest významně přispívá ke zvýšení disponibility zařízení a snížení prostojů.

V ODDĚLENÍ PREFABRIKÁTŮ JSOU KONSTRUOVÁNY A ZHOTOVOVÁNY MIMO JINÉ I NA MÍRU ŠITÉ KONSTRUKČNÍ DÍLCE, JAKO NAPŘ.:

 • Odpichové žlaby
 • Žlabové segmenty
 • Výtokové kameny
 • Přepady pánve
 • Desky konvertorů
 • Ochranné desky a dna pánví
 • Výtokové kameny
 • Vtokové systémy

KOMPLETNÍ SERVIS PRO SLÉVÁRNY

Lungmuß Feuerfest nabízí optimální vyzdívku a homogenní, kompletní vysoušení bez zbytkové vlhkosti agregátů ve slévárnách, které se používají k přepravě, manipulaci, udržování teploty a odlévání:

 • Pánve všeho druhu
 • GF konvertory
 • Předpecí
 • Odlévací pece

Poskytované služby lze upravit dle individuálních přání zákazníka a skládají se z:

 • Inženýrství: Výpočet prostupu tepla, izolační koncepce, výběr vhodných izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Vybourání a likvidace opotřebovaných žáruvzdorných materiálů
 • Zkouška UVV
 • Instalace izolačních a žáruvzdorných materiálů
 • Optimální vysoušení: Dodání nádoby připravené k použití (během zprovoznění nevytéká žádný kondenzát)

Výhody pro zákazníky spočívají ve značné redukci prostojů: Odpadají doby nutné pro vyzdívání a vysoušení, stejně jako stavební místa narušující chod výroby. Kromě toho se prodlužuje životnost a zvyšuje disponibilita a rentabilita zařízení.

Zároveň se snižují rizika v rámci bezpečnosti práce, která vznikají přítomností externích firem v závodě zákazníka, stejně jako rizika znečištění.

Obzvláště je třeba vyzvednout úspory nákladů na energie za vysoušení a administrativní náklady na logistiku a skladování.