Vysokopecní závody

Společnost Lungmuß Feuerfest je více než 50 let jedním z nejdůležitějších dodavatelů vysokopecních závodů v Evropě. Její vysokopecní směsi se dnes již používají ve více než 25 zemích na celém světě.

PROGRAM VYSOKÝCH PECÍ ZAHRNUJE TYTO PRODUKTY:

UCPÁVKOVÁ HMOTA PRO ODPICHOVÝ OTVOR

Lungmuß ucpávkové hmoty pro odpichový otvor jsou po celé Evropě pojmem pro vysokou kvalitu a nejnovější technologie. Poté, co společnost začátkem 70. let zahájila výrobu jednoduchých térových směsí, vyrábí od roku 1982 pouze pryskyřičné ucpávkové hmoty pro odpichové otvory. Tyto hmoty se vyznačují nízkým obsahem škodlivých látek. Lungmuß Feuerfest je v oblasti ucpávkových hmot vedoucím výrobcem na evropském trhu. Ucpávkové hmoty pro odpichové otvory lze použít jak v oblasti techniky hlubinné tyče, tak i v oblasti vrtné techniky. Vývojové aktivity s různými typy pryskyřice umožňují nastavit různé rychlosti vytvrzování. Ucpávkové hmoty Lungmuß je proto možné použít i na nechlazených zařízeních k zahrazení odpichového otvoru. V současné době se tyto hmoty používají na vysokých pecích s průměrem nístěje mezi 6,5 m až 15,1 m. Denní produkce na odpichový otvor se pohybuje mezi 2 000 a 8 000 t surového železa s dobou dmýchání mezi 20 a 60 minutami při provozu s 1 otvorem. Pro údržbu odpichového otvoru nabízí společnost údržbové směsi v pevné formě nebo jako tekutou injektážní hmotu.

ŽLABOVÉ HMOTY

Lungmuß Feuerfest vyrábí od roku 1966 hmoty pro vyzdívky žlabů vysokých pecí a byl prvním dodavatelem v Německu, který nahradil staré pískové vyzdívky syntetickými hmotami. Dnes Lungmuß Feuerfest nabízí kompletní produktový program pro hlavní, železný, struskový a výsypný žlab. Existují různé produktové řady pro vyzdívky podléhající rychlému opotřebení, nepracovní části vyzdívky a izolační vyzdívky. Lungmuß Feuerfest zaujímá v Německu vedoucí místo v oblasti vyzdívek hlavních žlabů pomocí odlévacích nebo dusacích směsí. Používají se rychle se zahřívající odlévací, dusací, běžné a husté nástřikové hmoty. Zkušený tým servisních odborníků nabízí konzultace při dimenzování žlabů, vyzdívce i při vybourání. Na základě smluv týkajících se kompletního servisu poskytuje společnost Lungmuß Feuerfest rozsáhlé práce v oblasti vyzdívek více než 25 let.

PREFABRIKÁTY

Od roku 2007 nabízí Lungmuß Feuerfest svým zákazníkům i stavební dílce (prefabrikáty) určené především pro nepracovní části vyzdívky hlavních žlabů vysokých pecí. Konstrukční dílce jsou upravovány dle potřeb zákazníků. Vlastní výroba šablon umožňuje maximální flexibilitu ve tvarování. Moderní výroba a výkonné sušicí pece zaručují optimální kvalitu produktu.

SPECIÁLNÍ SMĚSI

K produktovému programu patří také směsi pro všechny ostatní oblasti vysokých pecí:

  • Odlévací a dusací směsi pro čelo odpichového otvoru
  • Nástřikové hmoty pro šachtu vysoké pece
  • Nástřikové a odlévací hmoty pro kryty
  • Odlévací hmoty pro špice trysek a kompenzátory
  • Malta, odlévací a nástřikové hmoty pro pánve na surové železo a pojízdné mísiče

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, Aggregate für unsere Kunden nach sehr genauen Vorgaben zuzustellen und optimal zu trocknen. So wurde ein Konzept für die Zustellung von Düsenspitzen, Düsenstöcken und Kompensatoren entwickelt. Dieses Konzept bietet den Kunden eine verlässliche Haltbarkeit kombiniert mit einem sehr geringen Wärmeverlust.

Spezialmassen

Zum Produktprogramm zählen ebenfalls Massen für alle anderen Bereiche des Hochofens:

  • Gieß- und Stampfmassen für die Kapelle
  • Spritzmassen für den Hochofenschacht
  • Spritz- und Gießmassen für Abdeckhauben
  • Gießmassen für Düsenspitzen und Kompensatoren
  • Mörtel, Gieß- und Spritzmassen für Roheisen- und Torpedopfannen