KVALITA

Lungmuß Feuerfest vyvíjí a vyrábí ve vlastním závodě v Dortmundu monolitické, žáruvzdorné materiály mimo jiné pro výrobu železa a oceli, pro průmyslové zpracování neželezných kovů a slévárenské provozy. Přitom využívá své flexibilní struktury středně velké firmy pro inovativní vývoj dle individuálních požadavků zákazníků, s úpravou receptur, které se zakládají výlučně na vlastním výzkumu. Díky rychlým procesům rozhodování a úzkému kontaktu se zákazníky jsme schopni reagovat v krátké době. Tento postup je zakotven v interním systému řízení jakosti a je certifikován již od roku 1992 dle DIN EN ISO 9001 podle Lloyd’s Register Quality Assurance.

Od roku 2007 společnost Lungmuß Feuerfest pro své zákazníky konstruuje, odlévá a suší také celé stavební dílce. I tato oblast se stala součástí certifikovaného systému řízení jakosti.

Veškeré suroviny a produkty podléhají definovanému plánu kontrol, díky němuž je zajištěna trvale vysoká kvalita používaných a vyráběných materiálů. Všechny nezbytné analýzy se provádí ve vlastní laboratoři v závodě v Dortmundu.

V roce 2009 byl systém řízení jakosti certifikován dle požadavků DIN EN ISO 9001:2008. V roce 2017 jsme získali DIN EN ISO 9001:2015.

Zavedení systému řízení v oblasti bezpečnosti práce dle SCC na jaře roku 2016 přispělo k tomu, že Lungmuß Feuerfest může i nadále úspěšně rozvíjet své činnosti orientované na kvalitu. SCC systém zohledňuje požadavky bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a je uplatňován především v oblasti servisních prací v závodech zákazníků.