ZAŘÍZENÍ PRO SPALOVÁNÍ ODPADU

Žáruvzdorný materiál v zařízeních pro spalování odpadu je vystavován extrémnímu zatížení. Vysoké provozní teploty spojené s extrémními teplotními výkyvy, vysoké mechanické zatížení a agresivní atmosféra okolí kladou na použité produkty vysoké požadavky.

Pro zajištění požadovaných teplot spalování v zařízeních a pro ochranu proti korozi a erozi společnost Lungmuß Feuerfest vyvinula produkty nejvyšší kvality. Tím reaguje na vyšší teplotní a komplexnější chemické provozní podmínky svých zákazníků.

Lungmuß Feuerfest nabízí kromě vysoce kvalitních žáruvzdorných produktů také speciální řešení pro komplexní problematiku v oblasti spalování odpadu. Uživatelská a výrobní kompetence, široké spektrum materiálů, kvalita produktů a nejvyšší kvalitativní standardy doplňují paletu nabídky.